04.06.2023. - GOLA PLJEŠIVICA

Gola Plješivica je jedan od vrhova Ličke Plješivice koja je nakon Velebita najveći hrvatski planinski masiv dužine oko 100km. Proteže se od Plitvičkih jezera do izvora Zrmanje i dijeli Liku od Pounja. U jednom dijelu je na granici sa BIH. Većim dijelom je prekrivena bukovom i jelovom šumom. Kako je izgrađena od vapnenca i podloga je vodo propusna na njoj vlada oskudica vodom, ali zato u podnožju ima puno vrela, ali i ponora. Kako nema prirodnih prepreka Gola Plješivica ima jedan od najljepših vidikovaca. Ispod samog vrha prema BIH je aerodrom Željava i Bihać, a malo ispod vrha nalazi se stijena Lička kapa idealna za naslikavanje i pogled na Koreničko polje, Plitvička jezera i vrh Ozeblin.

Plan izleta:

07:00 sati polazak sa parkirališta Cibone – ulica F. Andrašeca. U Korenici je kava i kratak odmor od puta prije uspona gdje imamo trgovinu da se kupi, ako je netko nešto zaboravio. Uspon kreće od samog početka, ali ubrzo ulazimo u šumu, pa će biti lakše hodati u hladu. Prvo odredište je Mala Plješivica sa repetitorima i tu smo najbliže granici sa BIH. Cestom idemo na sam vrh gdje je ručak iz ruksaka i obilazak napuštenog vojnog kompleksa sa raznim tunelima. Pogledi sa vrha će iznenaditi sve kao i okoliš išaran bijelim stijenama obraslima zelenim travnjacima. Najzanimljiviji će nam biti uspon na Ličku kapu koja će svakoga
zadiviti i na njoj se uslikati za profilnu sliku. Vraćamo se grebenom do Male Plješivice i ponovo strmo dolje do početne točke uspona.

U večernjim satima povratak u Zagreb

Cijena: 15eur – 113,02kn (na bazi popunjenom kombija) plaćanje u dogovoru sa vodičem

Zahtjevnost: staza je tehnički lagana, ali kondicijski zahtjevna, jer se tri sata neprestano uspinjemo, 6h hoda

Zemljovid: Gola Plješivica nije obuhvaćena nijednim planinarskim zemljovidom

Oprema: Planinarska obuća i odjeća u skladu sa vremenskim prilikama

Prehrana: iz ruksaka

Prijave: Franjo Rezler 098/1769 328 (WhatsApp, SMS)

Napomena: Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na istom, da izletu pristupa na osobnu odgovornost, da će poštovati pravila zaštite prirode i okoliša te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Vodič ima pravo izmjene programa izleta s obzirom na objektivne okolnosti na terenu. Vodič ima pravo odbiti sudjelovanje pojedinca za kojeg procijeni da nije tjelesno spreman, da nije adekvatno opremljen ili da nije spreman djelovati timski.

TOP