Zakup ugostiteljskog dijela Planinarskog doma "Grafičar"

Upite o zakupu ugostiteljskog dijela Planinarskog doma "Grafičar" i o obavljanju dužnosti domara zainteresirani mogu slati najkasnije do 31. kolovoza 2023. na email: info@pdgraficar.hr

TOP