23.11.2023. - Poziv na redovnu skupštinu Planinarskog društva Grafičar

Na temelju odredbi članka 19. Statuta Planinarskog društva Grafičar (u daljnjem tekstu: Društvo), predsjednik  Društva saziva Skupštinu Društva koja će se održati:

 

23. studenog 2023. godine s početkom u 18 sati

u velikoj dvorani Doma Sindikata grafičkih radnika, Brešćenskoga 4 u Zagrebu,

 

sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor radnih tijela - Radno predsjedništvo, zapisničar/ka , 2 ovjerovitelja/ice, te Verifikacijska komisija
 3. Verifikacija prisutnih članova
 4. Izvješće o radu Društva u 2023. godini / Rasprava
 5. Financijsko izvješće / Rasprava
 6. Izvješće Gospodarske komisije / Rasprava
 7. Izvješće Izletničke komisije / Rasprava
 8. Izvješće Promidžbene komisije  / Rasprava
 9. Izvješće Nadzornog odbora  / Rasprava
 10. Izvješće Suda časti  / Rasprava
 11. Razno

 

VAŽNE NAPOMENE:

Molimo sve članove da dođu na Skupštinu od 17:30 do 18:00 sati radi provjere članstva. Najkasnije u 18:15, Skupština započinje s radom.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju svi poslovno sposobni članovi Društva čije članstvo u Društvu traje najmanje  godinu dana računajući do dana održavanja Skupštine. (članak 18. statuta Društva)

Na dan održavanja Skupštine NEĆE biti moguće produljiti članstvo.

Molimo da se sjednici Skupštine odazovete, te aktivno sudjelujete u njezinom radu.

 

U Zagrebu, 23.10.2023. godine

Boris Lukač, predsjednik Planinarskog društva Grafičar

TOP