UPRAVNA TIJELA

Članovi upravnih i radnih tijela Planinarskog društva “Grafičar“:

 

UPRAVNI ODBOR

 • Boris Lukač – predsjednik društva, predsjednik@pdgraficar.hr
 • Nikolina Pavlečić Kučinić– tajnica društva, tajnik@pdgraficar.hr
 • Vesna Flego
 • Damir Gross
 • Radoja Ivičić
 • Karlo Krsnik
 • Dunja Mesing
 • Dominik Vadlja
 • Melita Varga
 • Sanja Trgovac
 • Đurđa Biondić

 

 

IZLETNIČKA KOMISIJA

izleti@pdgraficar.hr

 • Damir Gross - pročelnik,
 • Dominik Vadlja
 • Nikola Biliškov

 

 

PROMIDŽBENA KOMISIJA

marketing@pdgraficar.hr

 • Radoja Ivičić - pročelnik,
 • Anja Đurđević
 • Melita Varga

Dragi članovi, ako ste prisustvovali nekom izletu ili akciji Društva i želite da to objavimo na web stranici, slobodno nam pošaljite materijale na email adresu:  marketing@pdgraficar.hr

 

 

GOSPODARSKA KOMISIJA

gospodarska@pdgraficar.hr

 • Vesna Flego - pročelnica
 • Anto Dujlović
 • Damir Flego

 

NADZORNI ODBOR

 • Krešimir Hruškar - predsjednik NO
 • Branko Vuković
 • Miro Janićijević

 

SUD ČASTI

 • Rajko Pavlović - predsjednik SČ
 • Ivan Gašparić Ovčar
 • Sonja Stanec

 

ARBITRAŽNO VIJEĆE

 • Đurđa Biondić
 • Irena Bubalo
 • Biljana Radanović

 

BLAGAJNA

blagajna@pdgraficar.hr

 • Karlo Krsnik - blagajnik,
 • Dunja Mesing

 

 

DOMAR I UGOSTITELJ doma “GRAFIČAR” na Sljemenu:

 • Krešimir Crnić, tel: 01/ 4555-844
TOP