VIII. Opća planinarska škola 2023.

SVA MJESTA SU POPUNJENA!

 

Opća planinarska škola Planinarskog društva Grafičar iz Zagreba se provodi prema Programu opće planinarske škole u Hrvatskom planinarskom savezu. Polaznicima pruža osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama, djelovanje unutar planinarske udruge te za stručno školovanje i usavršavanje u specijalističkim djelatnostima u planinarstvu. Škola namijenjena je upoznavanju i informiranju članova HPS-a o mjerama sigurnosti pri sudjelovanju na lakim i umjereno zahtjevnim planinarskim izletima, turama i pohodima u planinama.

Program Opće planinarske škole se sastoji od 8 predavanja na kojima se obrađuje 15 nastavnih tema, te 8 planinarskih izleta na kojima se provode vježbe.
Nastavno osoblje sačinjavaju iskusni planinari, pripadnici HGSS-a i stručne osobe iz pojedinih područja. Izlete vode članovi Vodičke službe Hrvatskog planinarskog saveza.

Trajanje školovanja: Termin održavanja je 23. ožujka - 21. svibnja 2023.

Vrijeme i mjesto održavanja: Predavanja se održavaju u prostorijama Društva, u Ulici Šandora Brešćenskog 4/I, četvrtkom s početkom u 19.30 sati. Izleti se održavaju nedjeljom (jednodnevni), te subotom i nedjeljom (dvodnevni).

Popis izleta dostupan je u Planu izleta društva za 2023.:http://pdgraficar.hr/aktualnosti/25-aktualnosti-vijesti-dogadaji/204-plan-izleta-za-2023-godinu (izleti s oznakom OPŠ!)

Uvjeti za upis: Članstvo u Planinarskom društvu Grafičar, punoljetnost, plaćena školarina. Prijavom u školu, svaki polaznik potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete za pohađanje škole, sigurno sudjelovanje na izletima kojima pristupa na osobnu odgovornost, da će poštovati pravila zaštite prirode i okoliša, te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča.

Školarina: Cijena pohađanja škole iznosi 40 €. U cijeni školarine, polaznici dobivaju nastavna pomagala: Planinarski udžbenik, Alan Čaplar, HPS i pomoćno uže (zamka) dužine 6 m. U cijeni školarine nisu obuhvaćeni troškovi prisustvovanja izletima (prijevoz, noćenje, prehrana) koji se plaćaju posebno.
U slučaju odustajanja nakon početka škole, Društvo nije u obavezi vratiti uplaćenu školarinu.

Uvjeti za uspješan završetak škole: Tijekom škole voditelj će prati pohađanje predavanja te zalaganje sudionika u provođenju praktičnih vježbi i zadataka te utvrđuje za svakog polaznika zadovoljava li uvjete uspješnosti završetka škole. Uvjeti uspješnog završetka škole su: sudjelovanje na najmanje 70% predavanja i 70% izleta. U slučaju kada zbog opravdanih razloga polaznik nije mogao sudjelovati u dovoljnom broju predavanja ili vježbi, voditelj škole može odrediti dodatne uvjete, npr. sudjelovanje na dodatnim turama, vježbama ili slično. Uspješnim završetkom škole polaznik stječe pravo na pristup završnom ispitu.

Prijave za pohađanje škole:
Prijave koje sadržavaju ime i prezime, godinu rođenja i kontakt podatke, slati na mail adresu: planinarska-skola@pdgraficar.hr

Dodatne informacije na tel. 098/384 422, Boris Lukač

 

Ako ste još uvijek neodlučni oko upisa u našu školicu, pogledajte kako nam je bilo prošle 2022. godine, pa Vam možda olakšamo odluku :) 

http://pdgraficar.hr/aktualnosti/25-aktualnosti-vijesti-dogadaji/210-putopisi-opce-planinarske-skole-2022-g

 

 

 

 

 

 

TOP