04.06. - Dođi u 5 do 5 - Moderna galerija

M O D E R N A G A L E R I J A

I Z L O Ž B A

VATROSLAV KULJIŠ retrospektiva

Za prezentaciju u Modernoj galeriji, jedan od naših najvećih kolorista, zajedno s autorom izložbe, istaknutim likovnim kritičarom, Milanom Bešlićem, odabrao je više od stotinu slika velikog i malog formata iz svog bogatog opusa, nastalih u razdoblju od 1974. do danas.

U razdoblju dužem od četiri desetljeća umjetnik je gradio vlastiti likovni jezik čije smo mijene čitali u brojnim ciklusima, lucidnim preobrazbama geste, širokim i kružnim zamasima, vrtložnim, spiralnim krivuljama i vitičastim crtama; u prskavim kapljicama, točkastim mrljama, okomitim cijeđenjem boje i njezinim prolijevanjem i prelijevanjem preko ruba slike u beskraj prostora, odnosno, u prostore „intimnog i ljudskog“ u njegovom biću i njegovom slikarstvu. Brojnost znakova i široki raspon inovacija u jeziku govori o dinamici njegovih mijena, o kontinuiranom istraživanju njegove likovne izražajnosti i smionom napinjanju samog slikarskog postupka te, nadasve, o čvrsto građenoj likovnoj strukturi u kojoj je precizno usustavljen Kulišev jezik bojom i vjetrom geste – piše Milan Bešlić u predgovoru katalogu izložbe. (Tekst preuzet sa stranice Moderne galerije)

Četvrtak, 4. lipnja 2020. u 16:55 sati u auli Moderne galerije

Ulaznice za grupu uz stručno vodstvo: 20 kn.

TOP